<tt id="cvins"></tt>


 1. <optgroup id="cvins"></optgroup>
   <optgroup id="cvins"><samp id="cvins"></samp></optgroup>
   <tt id="cvins"><p id="cvins"></p></tt>

   <nobr id="cvins"><samp id="cvins"></samp></nobr>
  1. 当前位置:主页  >> 试题中心   
   试题中心

   2022年各省公务员考试备考:历年真题大全

   http://www.jxncxj.com       2021-12-14 13:14      来源:公考通
   【字体: 】              

    点击进入:pc端 公务员在线题库

    

    历年真题是考生备战公务员考试的首要乃至唯一依据,如果把命题人的命题思路视为一个“黑箱”的话,那么真题则为考生提供了命题者的思维是如何演绎的最佳样本,为此本文整理了历年各省及国家公务员考试真题 


   全国各省市历年真题大全

   地区

   科目

   年份

   国家

   行测

   2022副省 地市

   行政执法

   2021副省级 2020副省级 2019省级以上

   2018年级以上

   2017省级以上

   2016省级以上

   2015省级以上

   2021地市级 2020地市级 2019地市级

   2018地市级

   2017地市级

   2016地市级

   2015地市级

   申论

   2022副省 地市

   行政执法

   2021副省级 2020副省级 2019省级以上

   2018省级以上

   2017省级以上

   2016省级以上

   2015省级以上

   2021地市级 2020地市级 2019地市级

   2018地市级

   2017地市级

   2016地市级

   2015地市级

    

   江苏

   科目

   2022年 2021年 2020年 2019

   2018

   2017

   2016

   2015

   行测

   A类 B类 C类

   A类 B类 C类

   A类 B类 C类

   A类 B类 C类

   A类 B类 C类

   A类 B类 C类

   A类 B类 C类

   A类 B类 C类

   申论

   A类 B类 C类 A类 B类 C类 A类 B类 C类

   A类 B类 C类

   A类 B类 C类

   A类 B类 C类

   A类 B类 C类

   2015年

    

   浙江

   行测

   2022年 2021年 A类 B类 A卷 B卷 2018年 2017年 2016年 A类 B类 

   申论

   2022年 2021年 B类 A卷  B卷 2018年 2017年 2016年 A类 B类 

    

   山东

   行测

   2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年

   申论

   2022年 2021年 A卷 B卷 A卷 B卷 A类 B类 C类 2017年 2016年 2015年

    

   河北

   行测

   2022年 2021年 2020 县级 乡镇 2018年 2017年 2016年 2015年

   申论

   2022年 县级 乡镇

   /

   县级 乡镇 2018年 2017年 2016年 2015年

    

   福建

   行测

   2022年 2021年

   2020年

   2019年 2018年 2017年 2016年 2015年

   申论

   2022年 乡镇

   县级 乡镇

   2019年 2018年 2017年 2016年 2015年

    

   云南

   行测

   2022年 2021年 2020 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年

   申论

   2022年 乡镇 县级 / 乡镇 2018年 2017年 2016年 2015年

    

   广东

   行测

   2022年 2021年

   2020

   2019

   2018年

   2017

   2016

   2015年

   深圳  广东 广东

   广东

   广东 深圳

   广东 深圳 广州

   广东  广州

   广东 深圳 广州

   广东 深圳 广州

   申论

   / 县级 乡镇

   广东

   深圳

   广东

   深圳

   广东 深圳 广州

   广东  广州

   广东 深圳 广州

   广东 深圳 广州

    

   江西

   行测

   2022年 2021年 省级 县级 县级 乡镇 2018年 2017年 2016年 2015年

   申论

   2022年 市县 乡镇 行政执法 省级 市县 乡镇 县级 乡镇 2018年 2017年 2016年 2015年

    

   天津

   行测

   2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年

     上半年  下半年

   申论

   2022年 市级 区县 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年

    

   辽宁

   行测

   2022年 2021年 2020 2019年 2018年 / 2016年 2015年

   申论

   2022年 A卷 B卷 A卷 B卷 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年

    

   湖南

   行测

   2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 /

   申论

   2022年 2021年 乡镇 行政执法 / 乡镇 乡镇 2017年 2016年 2015年

    

   广西

   行测

   2022年 2021年 2020 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年

   申论

   2022年 A卷 B卷 C卷 / 2019年 A类 B类 2017年 2016年 2015年

    

   安徽

   行测

   2022年 2021年 2020 2019 2018年 2017年 2016年 2015年

   申论

   2022年 A卷 B卷 C卷 A卷 B卷 C卷 A卷 B卷 A类 B类 2017年 2016年 2015年

    

   重庆

   行测

   2022年 2021年 2020 2019年 2018年 2017年 上半年 下半年 上半年

   申论

   2022年 2021年 申论一卷 2019年 1卷 2卷 2017年 2016年 2015年

    

   黑龙江

   行测

   2022年 2021年 2020 省直 县乡 公检法 2018年 2017年 2016年 2015年

   申论

   2022年 省级 乡镇 市县 乡镇卷 县乡 公检法 省直 公检法 2017年 2016年 2015年

    

   甘肃

   行测

   2022年 2021年 2020 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年

   申论

   2022年 乡镇 市县 / 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年

    

   山西

   行测

   2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年

   申论

   2022年 乡镇 县级 省级 乡镇 乡镇县级 2018年 2017年 2016年 2015年

    

   陕西

   行测

   2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年

   申论

   2022年 A卷 B卷 / 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年

    

   北京

   行测

   2022年 区级 乡镇 区级 乡镇 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年

   申论

   2022年 区级 乡镇 区级 乡镇 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年

    

   贵州

   行测

   2022年 2021年 2020 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年

   申论

   2022年 A卷 B卷 / A卷 2018年 2017年 2016年 2015年

    

   河南

   行测

   2022年 2021年 2020年 2019年 无考试 2017年 2016年 2015年

   申论

   2022年 县级 乡镇 县级 2019年 无考试 2017年 2016年 2015年

    

   湖北

   行测

   2022年 2021年 2020 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年

   申论

   2022年 县级 县级 乡镇 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年

    

   海南

   行测

   2022年 2021年 2020 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年

   申论

   2022年 2021年 县级 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年

    

   吉林

   行测

   2022年 2021年 2020 甲级 乙级 甲级 乙级 2017年 甲级 乙级

   上半年 甲级 乙级

   下半年 甲级 乙级

   申论

   2022年 甲卷 乙卷 甲卷 乙卷 甲级 乙级 甲级 乙级 2017年 甲级 乙级 上半年 甲级 乙级

   下半年 甲级 乙级

    

   宁夏

   行测

   2022年 2021年 2020 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年

   申论

   2022年 A卷 B卷 / / 2018年 2017年 2016年 2015年

    

   青海

   行测

   2022年 2021年 A卷 B卷 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年

   申论

   2022年 市县 乡镇 / 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年

    

   四川

   行测

   上半年 上半年 下半年 上半年 下半年 上半年 下半年 上半年 下半年 2017年 2016年 上半年 下半年

   申论

   2022年 市县 乡镇 行政执法 C卷 上半年 下半年 上半年 下半年 2017年 2016年 上半年 下半年

    

   上海

   行测

   2022年B卷 2021年 A卷 B卷

   A卷 B卷

   A卷 B卷

   A卷 B卷 A卷 B卷 A卷 B卷

   申论

   2022年 A卷 B卷 A卷 B卷

   A卷 B卷

   A卷 B卷

   A卷 B卷 A卷 B卷 A卷 B卷

    

   新疆

   行测

   2022年 新疆 兵团 新疆 新疆  兵团 2018年 兵团 2017年  兵团 2016年 2015年 兵团

   申论

   2022年  兵团 新疆 新疆 2018年 兵团 2017年  兵团 2016年 2015年 兵团

    

   西藏

   行测

   2022年 / / 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年

   申论

   2022年 / / / 2018年 2017年 2016年 2015年

    

   内蒙

   行测

   2022年 2021年 2020公安 行测 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年

   申论

   2022年 乡镇 县级 / 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年
    
    >>> 公考通APP下载 
   \

   扫一扫图中二维码或直接点击图片下载